Reach!

Virtuele bolletjes voorspellen publieksstromen Grand Départ
Simulatie
Designsessie

In deze demonstratie worden verschillende 3D simulaties van de stad Utrecht getoond zoals de beweging van mensenmassa’s, verkeer en de plaatsing van camera’s. Gebruikers kunnen deze beïnvloeden door obstakels op te werpen of te verwijderen, en staat ze toe om met verschillende scenario’s te spelen op een interactieve en intuïtieve manier.

Lees meer op de website van Movares en op de website van de Universiteit Utrecht.

Reach! werd tijdens de Designsessie gedemonstreerd door Roland Geraerds (Universiteit Utrecht) & Frank van Schadewijk (Movares)

Reacties tijdens Designsessie

Bewoners - ✭✭✭✭✰

Kan beeld geven van de toekomst en nieuwe perspectieven schetsen door simulatie: wat doet 50.000 extra bewoners met de verkeersdrukt? Inclusief integratie van openbare GIS gegevens om te kijken waar je kan bouwen zonder dat er leidingen in de weg zitten. Goede tool om aannames te testen. Geeft een realistisch beeld met een sterke beleving.

Overheid - ✭✭✭✭✰

Geeft goed inzicht. Bruikbaar in de MWKZ om verkeersdrukte en drukte bij evenementen in  3Dmodellen te vatten. In die zin vooral een tool voor de gemeente. Voor het inrichten van het gebied niet direct van toepassing. Nu houden de poppetjes zich nog wel allemaal aan de regels; wat als er ook poppetjes zijn die zich niet aan de regels houden? Die asociaal gedrag vertonen? Moet verder worden doorontwikkeld op HUL-aspecten en meervoudige simulaties.

Overig - ✭✭✭✭✰

Geschikt om situaties na te bootsen, te voorspellen, scenario's door te rekenen en zichtbaar te maken. Dit geeft inspiratie voor oplossingen en interventies. Om interventies te testen moeten psychologische en gedragsmodellen worden toegevoegd. De simulaties zijn leerzaam, vooral interessant voor mobiliteit in een gebied. Modellen verder uitbreiden door ze te koppelen aan databases over milieu en gezondheidseffecten en mogelijk maken dat mensen in het dagelijks leven op basis van realtime informatie keuzes maken.