Smart urban governance for sustainable cities

Internationaal onderzoek naar de rol van technologie bij duurzame stedelijke ontwikkeling.

De Universiteit Utrecht doet, in partnerschap met de Gemeente Utrecht, een onderzoek naar ''Smart urban governance for sustainable cities''. Het onderzoek bestudeert hoe overheden, burgers en andere (zakelijke, kennis- en maatschappelijke) partijen met behulp van nieuwe technologieën samenwerken en hoe dit duurzame stedelijke ontwikkeling bevordert. In dit internationale onderzoeksproject participeren wetenschappers en gemeenten ook vanuit Brazilië (Sao Paulo / Curitiba) en Schotland (Stirling / Glasgow). Deze alliantie maakt vergelijking tussen diverse steden/landen mogelijk om zo inzichtelijk te maken in hoeverre de context van invloed is op 'smart governance'. Het onderzoek streeft naar dieper inzicht in de invloed van lokale omstandigheden op de dynamiek, uitkomsten en succesfactoren van technologie-ondersteunde samenwerking. Kijk voor meer informatie op de website van het project of neem contact op met Suzanne Tomor.