Trajectum Futurum

Hoe kunnen we een bewonersonderzoek aantrekkelijker maken?
Virtual reality
Designsessie

Hoe kunnen we een bewonersonderzoek aantrekkelijker maken? Vanuit deze vraag ontwikkelde Front404 een prototype voor een enquête in virtual reality. Je ervaart Utrecht door een Oculus Rift en laat al bewegend door de stad weten hoe je de omgeving zou willen inrichten.

Lees meer op de website van Open Concept.

Trajectum Futurum werd tijdens de Designsessie gedemonstreerd door Hanneke Polman.

Reacties tijdens Designsessie

Bewoners - ✭✭✭✰✰

Goed om een gevoel te krijgen voor hoe het er uit komt te zien, maar het detailniveau van de huidige versie is daarvoor nog te laag. Vooral geschikt voor concrete vraagstukken om keuzes te maken.

Overheid - ✭✭✭✰✰

Leuke, speelse methode om keuzes voor te leggen aan bewoners en om zo informatie op te halen. Het is in die zin vooral een enquêtetool. Goed dat de consequenties van keuzes meteen inzichtelijk worden doordat de omgeving verandert. Daardoor voelt het alsof je er echt bij bent, het is beleefbaar. Het speelt wel in op wensdenken en is niet interactief. Grafisch nog beperkt, moet doorontwikkelt worden.

Overig -  ✭✭✭✰✰

Hoge fun factor, heel geschikt voor op evenementen, festivals etc. Biedt mogelijkheden, maar dan wel meer beleving toevoegen en beter inzicht geven in de lange termijn gevolgen. Ook: meer keuze opties en detail toevoegen en de mogelijkheid om terug te gaan als de keuze tegenvalt. Jammer dat je geen interactie kunt hebben als je de 3D bril op hebt. Je bent sterk afhankelijk van de vraagstelling.