TransformCity

Maakt van gebiedsontwikkeling een gezamenlijk en inclusief proces.
Data
Co-creatie
Designsessie

Maak van gebiedsontwikkeling een gezamenlijk en inclusief proces met één integrale tool die community building, visuele storytelling, interactieve kaarten, data-uitwisseling, crowdsourcing en crowdfunding combineert. Burgers, bedrijven, vastgoedeigenaren, organisaties en de overheid nemen nu collectief eigenaarschap over de ontwikkeling van hun gebied.

Lees meer op de website van Transformcity.

Transformcity werd tijdens de Designsessie gedemonstreerd door Saskia Beer.

Reacties tijdens Designsessie

Bewoners - ✭✭✭✭✰

Uitgangspunt is wederkerigheid. Heel geschikt om kennis te delen en verbindingen te maken tussen plannen onderling en met elkaar in contact te komen. Gebruiksvriendelijk. Visueel nog niet zo aantrekkelijk. Toevoeging van 3D is gewenst. Hoe trek je gebruikers naar dit platform?

Overheid - ✭✭✭✭✰

Past bij de geest van de Omgevingswet; geschikt voor participatie en bundelen van initiatieven en zoeken naar oplossingen. Ideeën worden weergegeven op interactieve kaarten. Bevindt zich tussen bottom up en top down ontwikkeling in. Kan ook gebruikt worden om ruimtelijke plannen te raadplegen en mensen de mogelijkheid te geven er op te reageren. Interactief, communitybuilding. Geschikt om te koppelen aan andere websites, nieuwsbrieven, borrels etc. om ideeën te versterken. Werken met licentie. Commitment vanuit de gemeente is noodzakelijk. Hoe krijg je de mensen zover dat ze hier aan mee gaan doen?

Overig - ✭✭✭✭✰

Mooi platform dat heel interessant is voor het samen stadmaken: leuk om veel ideeën te vergaren en slimme koppeling met crowdfunding. Matchfunctie. Ready to use! TransformCity heeft zelf geen data in eigendom; dat wordt aangeleverd door de eigenaren van gebouwen zelf en blijft van hun. Omzetten van 2D naar 3D. Leuker en meer playfull maken. Wel belangrijk dat bekend wordt dat het er is.

Screenshot TransformCity