Demonstrators

Demonstrators

SlimCity vraagt om nauwe betrokkenheid en langdurige samenwerking met diverse partners. Een eerste verkenning in het voorjaar van 2017 wees uit dat het momentum hiervoor aanwezig is. Vervolgens zijn drie demonstrators gerealiseerd die elk laten zien hoe technologie kan bijdragen aan participatieve gebiedsontwikkeling. Elke demonstrator is verzorgd door een coalitie van partijen die hier op eigen kracht en interesse aan hebben bijgedragen. Het zijn partijen die enerzijds iets konden bijdragen aan de coalitie en anderzijds een belang hebben bij de uitkomsten.

De eindresultaten worden vanaf 4 april 2018 geëxposeerd op de begane grond van het Stadskantoor. De demonstrators dienen als proof-of-concept en inspiratie voor de gemeente Utrecht, voor de deelnemende partijen en voor andere geïnteresseerden. In het voorjaar van 2018 bekijken we met elkaar waar dit ons brengt en wat vervolgstappen kunnen zijn.