Aan de slag met SlimCity!

Woensdag 22 november vond de tweede Designsessie SlimCity plaats. Deze keer waren we te gast bij De Alchemist.

Ruim dertig genodigden gingen in groepen aan de slag met drie demonstrators: De Dialoog met Bewoners, Data & Fietsmobiliteit en Stadsontwerp voor Zelfmanagement.

Tijdens de avond was er ruimte om dromen met elkaar te delen: hoe zou SlimCity er over tien jaar uit kunnen zien? Vervolgens hebben we deze concreet gemaakt: wat kunnen we de komende tien weken doen om een eerste stap in deze richting te zetten? Tenslotte hebben we dit in een plan van aanpak verwoord: wie gaat aan de slag met welke acties?

De verschillende rondes werden geïllustreerd door studenten van de HKU. Aan de hand van hun tekeningen zijn de resultaten van de verschillende groepen aan het eind van de avond met elkaar gedeeld.