Demonstrator 1: SpeelRuimte

Hoe voer je een goed gesprek over de inrichting van de stad?
Demonstrator

Het is best moeilijk om je een beeld te vormen bij de toekomst van je wijk. Zeker als die wijk nog volop in ontwikkeling is of zelfs nog niet bestaat. Dat maakt het lastig om hier een gesprek over te voeren. Hoe zorgen we ervoor dat bewoners en andere betrokkenen zinvol met elkaar in gesprek kunnen gaan? En hoe kunnen we hen vroegtijdig mee laten denken over hun (nieuwe) woonomgeving?

SpeelRuimte is een verrijkte 3d-wereld die (toekomstige) bewoners en andere betrokkenen laat meepraten over hun wijk. In deze virtuele wereld is het direct duidelijk waar wel en geen ‘speelruimte’ is, zodat je als speler weet waar en op welk moment je mening impact heeft. Je kan het effect ervaren van keuzes met betrekking tot bijvoorbeeld fietsroutes, woningaanbod en parkeerzones en daar vervolgens over in gesprek. Tot slot krijg je inzicht in de argumenten die tot definitieve beslissingen hebben geleid.

Team SpeelRuimte bestaat uit:

Screenshots van SpeelRuimte. De 3D omgeving is beschikbaar gesteld door Rijkswaterstaat en de screenshots zijn gemaakt door WijkConnect.