Kickoff Data & Fietsmobiliteit

Een stad waar bewoners en bezoekers in harmonie met elkaar leven.
#demonstrator

De droom van de deelnemers van de demonstrator Data & Fietsmobiliteit is een stad waar bewoners en bezoekers in harmonie met elkaar leven. In dit droombeeld kunnen bewoners op een prettige, passende manier door de stad bewegen terwijl bezoekers gastvrij worden ontvangen aan de randen van de stad en van daaruit verder reizen via een passend ander vervoermiddel. Waar mogelijk een fiets. Ook het bezorgen van pakketten gebeurt op zo'n wijze dat dit naadloos aansluit bij de andere vervoersbewegingen en niet voor overlast zorgt.

De komende periode wordt dit concept verder uitgewerkt in beeld en tekst. Zo verzamelen de deelnemers meer informatie over de mobiliteitswensen van bezoekers, bewoners en pakketbezorgers. Tegelijkertijd wordt gekeken of simulaties van bezoekers, bewoners en pakketbezorgers in een 3D model mogelijk zouden kunnen zijn. Ook gaan de coalitiepartners aan de slag met een gezamenlijke taal. De beoogde deadline is 11 februari.

Een diverse  groep vormt de coalitie van de demonstrator Data & Fietsmobiliteit:
Gideon Biegstraten (Gemeente Utrecht), Hans van den Bosch (Provincie Utrecht), Herbert Tiemens (Provincie Utrecht), Joep van Ewijk (Ter Berg Leasing), Laura van Oers (Universiteit Utrecht), Martin Jansen (Movares), Mattijs Erberveld (Rijkswaterstaat), Roland Geraerts (Universiteit Utrecht), Ronald Crombag (GoBike / De boom en het Meer), Crit van der Knaap (Hogeschool Utrecht)

Tijdens de Designsessie was ook Mark Drost van de gemeente Utrecht aanwezig. De sessie werd begeleid door Johanneke Minnema van Open Concept.