Team SlimCity van start!

De Merwedekanaalzone is de eerste locatie.

Het team van SlimCity is van start gegaan. De Merwedekanaalzone (MWKZ) kwam naar voren als geschikte eerste locatie. Dit gebied ontwikkelt in rap tempo. De gemeente Utrecht wil vijf- tot tienduizend woningen toevoegen en marktpartijen staan klaar om te investeren in deze ontwikkelingen. Alles liefst zo snel mogelijk. Meer Merwede heeft als aanjager van het 'Samen Stadmaken' in dit gebied, aangegeven te willen participeren in dit vooronderzoek en zorg te dragen voor de inhoudelijke lokale context en borging van het traject.

De onderzoeksvraag waar het team mee aan de slag gaat luidt:

Hoe kan nieuwe technologie een bijdrage leveren aan de gebiedsontwikkeling van de Merwedekanaalzone?

Het SlimCity projectteam bestaat uit:

  • Henk van Zeijts, Vrije Ruimte
  • Johanneke Minnema, Open Concept
  • Tom van de Wetering, Open Concept
  • Zillah Kaptein, Gemeente Utrecht