Utrecht, gezonde stad dankzij koppeling data

De Ruimtelijke Strategie Utrecht maakt continu gewag van de combinatie stedelijke groei en 'Healthy Urban Living'.

SlimCity initiatiefnemers Lennert Middelkoop en Hetty Linden vertellen over hun ambitie in Gebiedsontwikkeling

De gemeente Utrecht ontwikkelt een digitaal, interactief 3D-platform voor stedelijke ontwikkeling in de breedste zin van het woord. Datagedreven sturing is een prioritair thema. Wat de gemeente Utrecht voor ogen staat, laat zich nog het best omschrijven als een ‘SimCity-interface’ voor de stad, waarmee de effecten van beleidsmaatregelen kunnen worden getoetst en toekomstscenario’s worden gesimuleerd. Utrecht heeft nu al profijt van het delen van datasets, want het leidt al tot een meer integrale manier van werken. Hetty Linden (directeur Volksgezondheid) en Lennert Middelkoop (directeur Ruimtelijke & Economische Ontwikkeling) van de gemeente Utrecht, beide initiatiefnemers van het 3D-platform, vertellen meer hierover in een gesprek in het nieuwe stadskantoor.

Lees het hele artikel vanaf pagina 38 in Gebiedsontwikkeling in Beweging #4.