Vooronderzoek 2/4: Technologie voor stedelijke ontwikkeling

Van data naar betekenis
nieuws
slimcity

Als je technologie wilt inzetten voor gebiedsontwikkeling zijn vier aspecten van belang: data, geosystemen, 3D-virtualisatie en interactie.

Data
Data is steeds beter en goedkoper te verzamelen, bijvoorbeeld door strategieën te lenen van sociale media (‘citizen generated data’) of met LIDAR-sensoren die op of onder auto’s en drones in korte tijd steden omzetten in ‘point clouds’. Data is steeds beter te ontsluiten, bijvoorbeeld via gestandaardiseerde open data platforms zoals CKAN, CityGML, FIWARE en cloud software. Data is steeds beter te simuleren, bijvoorbeeld via betaalbare supercomputers en nieuwe manieren vormen van kunstmatige intelligentie (machine learning en neural nets.

GEO

Betere systemen
Geosystemen (beter bekend als GIS) zijn na tientallen jaren ontwikkeling uitgegroeid tot versies die voor zowel beginners, dataspecialisten als ruimtelijk ontwerpers op allerlei manieren ingezet worden. Met name ArcGis is uitgegroeid tot industriestandaard die ook steeds beter via het web toegankelijk is.

Betere organisatie
Door data te benaderen als geodata, stimuleer je betrokkenen om uiteindelijk toe te werken naar een kaart waarop alle data als lagen over elkaar liggen. Dit stimuleert de uitwisselbaarheid van data en samenwerking tussen (gemeente)afdelingen. Gemeente Utrecht werkt hier naartoe onder de noemer ‘Alles op één kaart’.

Betere uitwisselbaarheid
Datasets zijn steeds beter te importeren in systemen zoals ArcGis. Er zijn steeds meer ‘import tools’ voorhanden die ervoor zorgen dat het niet altijd meer noodzakelijk is om vanuit één systeem te werken. Importeren en exporteren zorgt er in toenemende mate voor dat je (de kracht van) tools (hardware en software) kan combineren.

3D
Virtualisatie zorgt ervoor dat geavanceerde 3D-modellen niet langer een dure computer vereisen om soepel te werken. De berekeningen worden voortaan aan de kant van de server uitgevoerd en de (computer van de) gebruiker ziet slechts het resultaat van de computerkracht.

Levensechte ‘graphics’ kennen we vooral van dure computergames, maar komen ook voor geosoftware en stadssimulaties steeds dichterbij. Met gameplatforms zoals Unity kunnen stadsmakers zeer realistische impressies van (toekomstige) wijken ontwerpen.

Augmented en Virtual Reality maken gebruik van toegenomen computer- en sensorkracht om stadsontwerpen nog realistischer weer te geven. Geodata in 3D wordt met goed ontworpen AR- en VR-toepassingen een aantrekkelijke
beleving.

Interactie
Interactie tussen tools leidt tot eclectische producten waarin (geo)data, GIS en 3D elkaars taal spreken en elkaar versterken. Denk bijvoorbeeld aan ‘point clouds’ verzameld met drones voorzien van LIDAR-sensoren die je kunt importeren in Unity. Interactie tussen datastromen leidt tot een meer integrale benadering van stedelijk ontwerp en andere vormen van stadsmaken. ‘De Gebiedsontwikkelaar’ is een voorbeeld van een systeem dat met slimme interfaces en algoritmes uiteenlopende datasets binnen één systeem weet te combineren. Interactie tussen technologie en mensen blijft de heilige graal van nieuwe technologie. Fysieke, digitale en ‘augmented’ maquettes weten mensen nog altijd goed in gesprek te brengen over stedelijke transformaties. Daarnaast zijn er talloze ‘city games’ in ontwikkeling die belangen en scenario’s speelbaar maken. 

Dit nieuwbericht is gebaseerd op hoofdstuk 3 van het Vooronderzoek SlimCity dat in april 2017 verscheen. Naar aanleiding van het vervolg op SlimCity in de tweede helft van 2017 publiceren we de inhoud van dit onderzoek in vier delen op deze website. Lees hier het volledige Vooronderzoek SlimCity. Bekijk ook de andere delen op deze website: