Vooronderzoek 3/4: Resultaten van de Designsessie

Op 5 april 2017 vond de Designsessie plaats. Wat kwam daar uit?
nieuws
slimcity

Vijftig bewoners, gebruikers, ambtenaren, onderzoekers, professionals, ontwikkelaars en techneuten gaven hun visie op de manier waarop technologie kan
bijdragen aan stadsontwikkeling. Wat kwam daar uit?

Dynamiek
Opvallend was de positieve en enthousiaste deelname van de aanwezigen. Er werd gefocust gewerkt en veel onderling gedeeld. Na afloop hoorden we veel enthousiaste reacties.

Vraagstukken
Gezond wonen, mobiliteit en duurzaamheid blijken belangrijke inhoudelijke vraagstukken te zijn. Een aantal quotes van bewoners naar aanleiding van de vraag welke vraagstukken voor hen belangrijk zijn, illustreren dit:

 • “Hoge kwaliteit openbare ruimte, ruimte voor sociaal / maatschappelijk / creatief.”
 • “Moderne stedelijke ontwikkeling, dus: gezond, duurzaam, circulair.”
 • “Geen slaapwijk maar levendigheid. Ik wil diversiteit in gebouwen, bewoners en bedrijvigheid en veel groen.”
 • “Hoe verplaatsen we onszelf straks en waarheen?”
 • “Duurzaamheid en bereikbaarheid voor zowel fiets, OV en auto. Binnen Utrecht gebruik ik de fiets, maar voor mijn werk ben ik afhankelijk van de auto (A12, A2).”

Naast deze inhoudelijke vraagstukken hebben de aanwezigen ook vragen over het proces: ‘communicatie en participatie’ wordt als belangrijk onderwerp genoemd door alle groepen. Ambtenaren, onderzoekers en professionals vinden bovendien een ‘integrale afweging’ en het kunnen ‘simuleren vanscenario’s’ van belang. Bewoners willen graag weten in hoeverre er rekening wordt gehouden met hun (persoonlijke) belang. Ook willen ze ‘ruimte voor initiatief’: onontworpen ruimte om zelf in te vullen en om te bebouwen in samenspraak met toekomstige bewoners’. Ambtenaren, onderzoekers en professionals
kijken breder. Zij willen:

 • Een breder gesprek en communicatie tussen bewoners, bedrijven, overheid etc.;
 • Inzicht in de samenhang tussen programma’s over kwaliteit, mobiliteit en andere beleidsdomeinen;
 • Kosten en baten inzichtelijk maken;
 • Allianties bouwen;
 • Modellen en data gebruiken (financieel, milieu, energie, klimaat, hitte, noem maar op) om het maken van ruimtelijke plannen te ondersteunen;
 • De hele keten in ogenschouw nemen: ontwerp, realisatie, gebruik, onderhoud.

Technologie
Tijdens de Designsessie werd een pallet aan technologische mogelijkheden aangeboden om zo te verkennen welke elementen aanspreken voor stadsontwikkeling3. De aanwezigen konden notities maken over hun bevindingen. Op basis hiervan kunnen we concluderen dat met name REACH (Movares / UU), De Gebiedsontwikkelaar (Strategis), TransformCity en de maquette geschikt zijn voor gebiedsontwikkeling. Redenen die hiervoor werden genoemd zijn:

 • Interactie, verbinding & beleving;
 • Mogelijkheid om platform te koppelen aan andere online en offline platforms;
 • Integratie van diverse databronnen;
 • Simulatiemogelijkheden (tbv het testen van aannames en genereren van nieuwe perspectieven);
 • Het kunnen maken van sectoroverstijgende afwegingen;
 • Mogelijkheden voor participatie en het genereren en bundelen van initiatieven (TransformCity);
 • Koppeling aan crowdfunding (TransformCity);
 • Prettig om naar te kijken en aan te raken (maquette);
 • Kosten & baten analyse (Gebiedsontwikkelaar).

Deelnemers vragen zich wel af op welke aannames de rekenmodellen zijn gebaseerd. Ze willen graag dat die aannames open en transparant zijn. Ook vragen ze zich af hoe je deelnemers naar een platform toetrekt als deze er eenmaal is. De Gebiedsontwikkelaar wordt vooral geschikt bevonden voor professionals. Hij is te gedetailleerd om een gesprek met bewoners te voeren en ook de noodzaak van een begeleider wordt als een nadeel ervaren.
De demonstraties die minder goed werden gewaardeerd met betrekking tot gebiedsontwikkeling zijn Trajectum Futurum, LocalFocus, Cities: Skylines en Geocraft. Redenen daarvoor zijn een te laag (grafisch) detailniveau, gebrek aan interactie en een gebrek aan koppelingen met andere databases en systemen. Daardoor kunnen scenario’s niet worden doorgerekend. Ook worden met name de laatste twee als niet serieus genoeg ervaren. Wat echter wel wordt gewaardeerd aan deze tools is de speelsheid, de beleefbaarheid en de eenvoud. Dit prikkelt de creativiteit en fantasie en zorgt er voor dat mensen zelf kunnen bouwen en brainstormen. Ook 3D weergaves worden gewaardeerd.

Dit nieuwbericht is gebaseerd op hoofdstuk 4 van het Vooronderzoek SlimCity dat in april 2017 verscheen. Naar aanleiding van het vervolg op SlimCity in de tweede helft van 2017 publiceren we de inhoud van dit onderzoek in vier delen op deze website. Lees hier het volledige Vooronderzoek SlimCity. Bekijk ook de andere delen op deze website: