Vooronderzoek 4/4: Conclusies Designsessie

Welke conclusies kunnen we trekken over SlimCity naar aanleiding van de Designsessie?
nieuws
slimcity

Draagvlak / coalitie

Er is grote belangstelling voor het onderwerp en diverse partijen geven aan graag mee te willen te doen, waaronder:

 • Provincie Utrecht
 • Rijkswaterstaat
 • Hogeschool Utrecht
 • Gemeent Utrecht
 • De partijen die een demonstratie hebben verzorgd: LocalFocus, TransformCity, Universiteit Utrecht, Movares, Strategis en Geodan.
 • Ook is er interesse vanuit: Utrecht Sustainability Institute, Stedin, Mitros, SVP, Jansen & De Jong, TNO, Harten voor Sport, Site UD, Ter Berg Leasing, TU Delft, Urban Connectors en Villa Jongerius.

Vraagstukken
Als het gaat om de gebiedsontwikkeling van de Merwedekanaalzone zijn er;

Procesgerichte vraagstukken:

 • Communicatie;
 • Participatie;
 • Simulatie;
 • Integrale afweging. 

Inhoudelijke vraagstukken:

 • Gezond wonen;
 • Mobiliteit;
 • Duurzaamheid.

SlimCity
Om bij deze vraagstukken te ondersteunen is het belangrijk dat de tool:

 • Kan simuleren;
 • Interactie verbinding en beleving mogelijk maakt;
 • Diverse databronnen en rekenmodellen integreert;
 • Meervoudige berekeningen kan maken.

Verder vinden betrokkenen het belangrijk dat de tool:

 • Participatie en ideegeneratie stimuleert;
 • Aantrekkelijke grafische weergaves van enig detailniveau, liefst 3D;
 • Transparant is over de wijze waarop data is verkregen en de aannames waarop rekenmodellen zijn gebaseerd.

Uit de gesprekken die we hebben gevoerd en het onderzoek naar vergelijkbare toepassingen in andere steden blijkt bovendien dat het belangrijk is om:

 • Afspraken te maken over auteursrecht en eigendom van data;
 • Samen te werken met partners binnen en buiten de stad;
 • Integraal te werken: vervlecht of integreer de vele ontwerptools en city games;
 • Interoperabiliteit: zorg voor de juiste (open) (data)formats waardoor uitwisselingsmogelijkheden optimaal zijn en blijven;
 • Gebiedsontwikkeling is complex en uitdagend; niet alle elementen zijn zomaar te bedienen met technologie. Interactie en menselijke verbindingen blijven belangrijk; offline moet niet vergeten worden.
 • Er zijn diverse technologische toepassingen beschikbaar maar zij voorzien vaak slechts voor een deel in de behoefte.
 • Diverse toepassingen zijn wel verder uit te breiden.
 • De gemeente Utrecht heeft een duidelijke voorkeur voor 1 overkoepelende tool / omgeving.

Dit nieuwbericht is gebaseerd op hoofdstuk 5 van het Vooronderzoek SlimCity dat in april 2017 verscheen. Naar aanleiding van het vervolg op SlimCity in de tweede helft van 2017 publiceren we de inhoud van dit onderzoek in vier delen op deze website. Lees hier het volledige Vooronderzoek SlimCity. Bekijk ook de andere delen op deze website: