Over SlimCity

Over SlimCity

Met SlimCity wil de gemeente Utrecht bijdragen aan een groene, gezonde en slimme stad.

De gemeente Utrecht heeft het initiatief genomen om te verkennen hoe technologie kan bijdragen aan een betere stedelijke ontwikkeling. De Merwedekanaalzone is gekozen als eerste gebied. Het uiteindelijke doel is om te komen tot een stedelijk integraal digitaal platform. Een platform waarop allerlei gebiedsdata beschikbaar zijn, waarop je verschillende (toekomst)scenario's kunt ervaren en waarop bewoners hun ideeën vormgeven.

Het SlimCity projectteam bestaat uit:

  • Henk van Zeijts, Vrije Ruimte
  • Johanneke Minnema, Open Concept
  • Tom van de Wetering, Open Concept
  • Zillah Kaptein, Gemeente Utrecht
Designsessie Merwedekanaalzone
Designsessie Merwedekanaalzone